Folkräkning 1930

Nu finns även personer födda 1916 sökbara i 1930 års folkräkning i SVAR:s Digitala forskarsal. Alla personer som var skrivna i Sverige 1930 registreras, men enbart personer födda för mer än 100 år sedan är sökbara p.g.a. personuppgiftslagen, PuL. Databasen har också uppdaterats med 60 400 sökbara personer i 61 församlingar fördelade på 9 län;…