Tips om antavlor

Antavlor i olika utseenden kan kostnadsfritt laddas ned via Facebook. Gruppen heter ”Antavlan” och när du blivit medlem i gruppen kan du ladda ned olika antavlor till din dator. Du fyller i antavlan via din dator. Flera av antavlorna kan med fördel ges bort som present. Ett tips är att förstora upp tavlan till A3…

Ny handbok

Släktforskarförbundet arbetar med en ny handbok, denna gång i hur man anordnar sitt arkiv, t.ex. sitt släktarkiv. Boken vänder sig till såväl enskilda forskare som föreningar m.fl. Handboken planeras utkomma i samband med Släktforskardagarna i Växjö första helgen i september.

Folkräkning 1930

Nu finns även personer födda 1916 sökbara i 1930 års folkräkning i SVAR:s Digitala forskarsal. Alla personer som var skrivna i Sverige 1930 registreras, men enbart personer födda för mer än 100 år sedan är sökbara p.g.a. personuppgiftslagen, PuL. Databasen har också uppdaterats med 60 400 sökbara personer i 61 församlingar fördelade på 9 län;…