Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

Styrelse 2018
Per Frisell, ordförande (2015-)
Anne Frykholm Johansson, kassör (2015-)
Bo Gustaver, ledamot (2018-)
Anders Bennevall, ledamot (2016-)
Inger Fernberg, ledamot (2018-)
Fredrik Derefeldt, ledamot (2013-)
Aina Stenquist Andersson, ledamot (2018-)
Kristine Wendelsten, suppleant (2014-)
Mia Andersson, suppleant (2018-)

Valberedning 
Anders Stenberg
Håkan Åkesson
Bengt Osanius

Revisorer
Lennart Hallberg, revisor, 0155-28 47 64
Eva Sandström, revisor, 0155-26 91 51
Hans Kallvi, revisorssuppleant

Ansvarig för webb 
Anna Alm

Ansvarig för Facebook
Fredrik Derefeldt

Ansvarig för AnKnytningen och Nyhetsbrev
Barbro Stålheim