Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

Styrelse 2017
Barbro Stålheim, ordförande (2014-)
Per Frisell, vice ordförande (2015-)
Anne Frykholm Johansson, kassör (2015-)
Bengt Osanius, sekreterare (2010-)
Anders Bennevall, ledamot (2016-)
Ola Lundberg, ledamot (2017-)
Fredrik Derefeldt, ledamot (2013-)
Kristine Wendelsten, suppleant (2014-)
Anna Merelius, suppleant (2016-)

Valberedning 
Anders Stenberg (sammankallande)
Johanna Ajax
Louise Kallvi

Revisorer
Lennart Hallberg, revisor, 0155-28 47 64
Eva Sandström, revisor, 0155-26 91 51
Hans Kallvi, revisorssuppleant

Ansvarig för webb, facebook och nyhetsbrev
Josefina Höglin