Postnords höjningar

Postnord utmanar verkligen föreningssverige med sina återkommande höjningar av portot. För en enskild som sällan skickar ett brev blir inte kostnaden så stor, trots en höjning från 7 kr till 9 kr. NU när staten har släppt sitt ansvar för vilka portokostnader Postnord ska få ta ut har vi nog bara sett början på höjningar från det krisdrabbade företaget. I Danmark kostar det 25 kr att skicka ett vanligt brev.

För oss i Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening innebär höjningen vid årsskiftet att portokostnaderna för AnKnytningen i ett slag blev drygt 5000 kr högre. Och som sagt, vi kan nog se fram emot återkommande höjningar. Och för detta finns naturligtvis en smärtgräns.

Dessa farhågor har föranlett styrelsen att vid senaste styrelsemötet besluta om att under 2018 utreda en successiv övergång till en digital lösning av distributionen av AnKnytningen.

Vi ser också i budgetarbetet att AnKnytningens kostnader inkräktar på andra budgetposter, t.ex. för programverksamheten. Program- och kursverksamheten är mycket viktig för föreningen! Att ständigt höja medlemsavgiften är däremot ingen väg framåt.

Publicerad: 26 februari, 2018