Öppettider i lokalen under våren

Kom till lokalen och forska, öppettider från januari till och med maj hittar du här nedan.
Första måndagen i varje månad har vi AnAkuten kl. 17 – 19.  se mer info i kalendern.
De måndagar det är AnAkuten är lokalen även öppen för egen forskning kl. 13 – 17
Andra måndagen i månaden är lokalen öppen för egen forskning mellan kl. 13 – 16.
Övriga måndagar i varje månad är lokalen öppen för egen forskning kl. 13 – 20 med undantag för röd dag, då är lokalen stängd.
Publicerad: 28 november, 2018