Om föreningen

Om Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening

Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening är en ideell förening som bildades 1980.
Vid årsskiftet 2016-2017 hade föreningen 725 medlemmar.

Vår verksamhet består av att för våra medlemmar arrangera intressanta föredrag, möten, kurser, resor, studiebesök etc. med anknytning till släktforskning och familjehistoria. Under året anlitar vi både kända och mindre kända föredragshållare med olika expertområden inom släktforskning.

Vi ger ut medlemstidningen AnKnytningen fyra gånger per år och har en föreningslokal i centrala Nyköping med där våra medlemmar kostnadsfritt kan forska och få tillgång till de senaste arkiven och databaserna inom släktforskning.

På vår hemsida och vår Facebooksida finns alltid den senaste informationen om vad som är på gång i föreningen i synnerhet och inom släktforskarrörelsen i allmänhet. Vi skickar också ut nyhetsbrev till våra medlemmar via mail flera gånger per år.

Vi strävar efter att samarbeta med t.ex. Sörmlands Museum, Kulturhuset Slottsvakten, NK-villans vänner och andra föreningar i vår närhet som verkar inom liknande områden som oss.

Vi arbetar kontinuerligt med registrering av uppgifter om befolkningen som levt i vårt område och har producerat Nycopia 2.0 på USB, en stor hjälp för dig som släktforskar i vår hembygd. Mer information om Nycopia-projektet finner du i menyn.

Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening är medlem i Sveriges Släktforskarförbund som är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen.

Verksamhetsplan 2016
Kan läsas här: Verksamhetsplan 2016

Föreningens värdegrunder
Kan läsas här: NOSFF Värdegrunder