Lokalens Bibliotek

Den här litteraturen hittar du i lokalens Bibliotek

Släktforskarnas årsbok Samtliga årgångar  1988 – 2018

Släktforskarnas årsbok är forumet för längre artiklar om släktforskning och angränsade ämnen i en trevlig mix. Välskrivna och initierade artiklar ger dig nya perspektiv på såväl forskningen som metod om förfädernas liv och miljö. Du får tips och inspiration till hur du kan komma vidare med din forskning

Register över artiklar:  https://www.genealogi.se/produkter/slaktforskarnas-arsbok

 

Släkt & Hävd
Årgång 1950 – 1957, 1972, 1978 – 2003, 2004 nr 1, Jubileumsskrift 1933 – 1983

Innehåller olika fördjupande artiklar och släktutredningar

Register över artiklar: https://www.genealogi.net/produkter-och-tjanster/slakt-och-havd

 Svenska Antavlor          Årgång 1980 – 2005 till var 10:e nummer finns personregister

Register saknas till årgång 1995 – 2005

Antavlorna publicerades i listform och utkom med 2 volymer per år och innehåller släktutredningar. De ca 300 antavlor innehåller ca 50 000 personer, varav många levde på 1600- och 1700 -talen. Är du med i Rötters Vänner finns Svenska Antavlor digitalt i online-biblioteket

 

Sörmlandsbygden        Årgångar 1947 – 2012

Böckerna som beskriver landskapet och länet Sörmland. Här samsas forntid med samtid, konst med kungar, byggnader med arbetare och adelsdamer. Artiklar som tecknar ett omfattande dokument över landskapets och länets historia.

Register över artiklar: https://nya.hembygd.se/sodermanland/page/3908

 

Övrig litteratur som finns i forskarlokalen,  ex släktforskarförbundets handböcker, hur man söker i arkiv, uppslagsböcker om det mesta, böcker om socknar etc finner du på ett sorterbart register via denna länk: Sorterbar boklista