GDPR – nya regler för dataskydd

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning, på engelska General Data Protection Regulation (GDPR), som lag i samtliga medlemsländer. Förordningen ersätter för svensk del Personuppgiftslagen (PUL). Samtidigt träder en ny dataskyddslag (prop. 2017/18:105), med bestämmelser som kompletterar EU-förordningen, i kraft.

De nya lagarna ställer nya krav på alla juridiska personer som hanterar personuppgifter. Med förordningens terminologi är då en sådan juridisk person, t ex en släktforskarförening, personuppgiftsansvarig.

Liksom PUL gäller de nya lagarna bara uppgifter om levande personer. Den största förändringen i förhållande till PUL är att individernas rättigheter stärks. Den enskilda har således rätt att:

·         få tillgång till sina personuppgifter

·         få felaktiga personuppgifter rättade

·         få sina personuppgifter raderade

Du som har en hemsida eller planerar att skriva en släktbok får nu ännu mera att tänka på, både vad gäller uppgifter om nu levande personer och om fotografier. Det finns mycket skrivet på internet om det nya regelverket.

Vi har sammanställt hur Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening hanterar medlemmarnas personuppgifter. Vi vill understryka att föreningen inte hanterar några personnummer.

Hur vi hanterar personuppgifter

Publicerad: 21 maj, 2018