Föreningslokal

Öppethållande i vår föreningslokal
Första måndagen i varje månad har vi AnAkuten kl. 17 – 19. se mer info i kalendern.
De måndagar det är AnAkuten är lokalen även öppen för egen forskning kl. 13 – 17
Andra måndagen i månaden är lokalen öppen för egen forskning mellan kl. 13 – 16.
Övriga måndagar i varje månad är lokalen öppen för egen forskning kl. 13 – 20 med undantag för röd dag, då är lokalen stängd.

Välkommen alla att forska och ta del av allt det som lokalen erbjuder av abonnemang, databaser samt inte minst biblioteket. Glöm inte heller alla utbytestidningar från andra föreningar runt om i landet.

Adress till föreningslokalen är: Borgaregatan 15 kv, 611 30 Nyköping. För karta klicka här.

I lokalen finns mycket intressant
– Datorer med en mängd installerade forskarprogram och DVD-skivor.
(se förteckning längre ned).
– Internetuppkoppling med Arkiv Digital, SVAR, Ancestry och EmiWeb.
– Nycopiaregistret (läs mer om det under Nycopiaprojektet i menyn)
– En mängd litteratur och uppslagsverk som är intressant för släktforskaren, bl.a. alla handböcker i olika ämnen, utgivna av Sveriges Släktforskarförbund.
– Sveriges Släktforskarförbunds årsböcker.
– Sörmlandsbygden.
– Släkthistoriskt forum – magasinet för alla släktforskare.

Medlemstidningar
Vi får medlemstidningar från några andra släktforskarföreningar runt om i landet, från norr till söder. Dessa finns att läsa i lokalen.

Försäljning
Vi säljer enbart en grundbok i släktforskning samt antavlor i lokalen. Övrig litteratur kan med fördel inhandlas från t.ex. Sveriges Släktforskarförbunds Rötterbokhandel där alla medlemmar har specialpris! Rötterbokhandeln hittar du via denna länk.

Program på våra datorer
Sveriges befolkning 1880
Sveriges befolkning 1890
Sveriges befolkning 1900
Sveriges befolkning 1910
Sveriges befolkning 1970
Sveriges befolkning 1980
Sveriges befolkning 1990
Begravda i Sverige 2
Sveriges dödbok 1901-2013
Svenska ortnamn 1999
Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige
Rotemannen 2 – släktforskning i Stockholm 1870-ca 1925
Grill: Statistiskt sammandrag av Svenska Indelningsverket
Sjömanshusdatabas Sjöfolk
SMED 9 – register över smedsläkter
Vallonskivan 2
Emibas
Register till Mantalsböcker 1800-1870
Bouppteckningsregister Södermanlands län (Omfattar väsentligen 1700-1800-talet. Häradsrätter och rådhusrätter i Södermanlands län.)
Födda Vigda Döda Eskilstuna Kommun 1862-1926, utg. 4
Födda Vigda Döda Nyköpings storkommun ca 1665-1861

Lokalt framtagna arbeten på våra datorer
* Adresskalender från Nyköping år 1932 – alla som då bodde i staden med angiven födelsedata.
* Västra Vingåkers församl. födda-vigda-döda – skänkt av Västra Vingåker.
* Österåkers församl. födda, vigda, döda – skänkt av KFV släktforskarförening.