Folkräkning 1930

Nu finns även personer födda 1916 sökbara i 1930 års folkräkning i SVAR:s Digitala forskarsal

Alla personer som var skrivna i Sverige 1930 registreras, men enbart personer födda för mer än 100 år sedan är sökbara p.g.a. personuppgiftslagen, PuL.

Databasen har också uppdaterats med 60 400 sökbara personer i 61 församlingar fördelade på 9 län; Östergötlands, Jönköpings, Kristianstads, Malmöhus, Göteborg- o Bohuslän, Älvsborgs, Värmlands, Västmanlands samt Västernorrlands län.

Länk här: https://sok.riksarkivet.se/

Publicerad: 1 februari, 2017