Befolkningen i Sverige 1860-1947 nu sökbar hos Arkiv Digital

Arkiv Digital har utökat sitt register Befolkningen i Sverige, med 17 år, från att omfatta 1860-1930 till 1860-1947.

Befolkningen i Sverige 1860-1947 är innehåller nu cirka 105 miljoner registerposter hämtade från 37597 böcker. Från alla sökträffar finns en länk till källan. Du klickar på länken och hittar omedelbart din släkting i originalboken!

Publicerad: 14 november, 2018