Öppettider i lokalen under våren

Kom till lokalen och forska, öppettider från januari till och med maj hittar du här nedan. Första måndagen i varje månad har vi AnAkuten kl. 17 – 19.  se mer info i kalendern. De måndagar det är AnAkuten är lokalen även öppen för egen forskning kl. 13 – 17 Andra måndagen i månaden är lokalen…